Dr. JULIUS KUGY
ZE ŽIVOTA HOROLEZCE

ODPOČINEK

Odpočinek, toť určitě jedna z nejkrásnějších kapitol v životě horolezce. Mohla by se o tom napsat celá kniha, vyzdobená nejvděčnějšími obrazy. Jako první by přicházel odpočinek při snídani již vysoko na svahu hory, pak odpočinek před posledním rozhodným náporem, kdy plni očekávání ostrým pohledem si měříme soupeře a soustřeďujeme a zvedáme ducha i tělo k ocelovému vypětí, potom blažený odpočinek na vrcholu a nakonec, snad ten nejkrásnější, velký odpočinek za sestupu, kdy je konec všem obtížím, nebezpečím a kdy štěstím rozzářené oko se obrací vzad a přehlíží úspěch. Celý pohnutý život horolezce by se tak mohl sledovat po všech místečkách, kde kdysi odpočíval na svých poutích, až k onomu poslednímu s tichým křížem nad rovem z drnu!


SHLEDÁNÍ NA HORÁCH

Jak krásné je shledání na horách! Co jsem takových shledání zažil ve světě velehor! Nemíním shledání chtěná, smluvená, dávno předem určená, často z jednoho roku na druhý ujednávaná, v čemž jsme bývali s přáteli rafinovanými umělci. Mám na mysli shledání nahodilá, často tak mile a jemně uspořádaná v tajemný sled, že se zdá, jako by to Prozřetelnost kouzlila jakousi soustavnou, přívětivou hru, jež se v prapříčině a v úmyslech jeví temnou a záhadnou, tím však rozkošněji a významněji působí.

Někde jsme se jednou potkali, kdesi na vrcholu, na štítě z čirého ledu. On přicházel s téhle, já s opačné strany. Pátravě jsme si pohlédli v tvář a podali si ruce, neznajíce se, po jméně se neptajíce. Spěšně jsme si jeden druhému dali nějaký pokyn, vzkřikli radu pro sestup do neznáma. Ty sem, já tamhle, šťastnou cestu a Bůh tě provázej! Uplynula léta a hle, na jiném vrcholku, na ledovém štítě jiných hřebenů tvář ze zašlých dnů! Zestárla, několik rysů je ostřejších, něco vrásek přibylo, pár vlasů zešedivělo. Přes doby a dlouhé úseky života znova si podáváme ruku. Co všechno asi leží mezi tím! To zůstalo dole, ve rmutu života. Neptáme se po tom. Člověk zří v tvář člověku, srdce tuší srdce a zaznívá "Pozdrav Bůh" ze starých časů! Tak se rodí družné a přátelské vztahy, které nikdy nezajdou.
Poslední změna: 22. 3. 2004
Pro web upravil: Martin Čadík